Broušení a leštění průmyslovým robotem

Stacionární bruska DEPRAG INDUSTRIAL pro upnutí do robota

Firma DEPRAG CZ a.s. je tradičním výrobcem profesionálního pneumatického nářadí, které se dnes úspěšně prodává pod obchodní značkou DEPRAG Industrial do různých průmyslových oborů, mimo jiné do automobilového průmyslu, strojírenství a i do prostředí s nebezpečím výbuchu. Standardní sortiment DEPRAG Industrial zahrnuje brusky, leštičky, pilníky, vrtačky, závitořezy, rázové utahováky, kladiva, jehlové oklepávače, pily, kleště a nářadí s certifikací ATEX. V sídle společnosti v Lázních Bělohradě probíhá vývoj, výroba a veškeré marketingové aktivity v závislosti na požadavcích zákazníků z celého světa.

Kromě standardního sortimentu pneumatického nářadí DEPRAG Industrial jsou v poslední době čím dál více frekventovaná i tzv. zákaznická řešení. Tedy konstrukční řešení „šitá na míru“ přímo zákazníkovi. O jedno takové řešení požádal firmu DEPRAG CZ a.s. její významný dlouholetý zákazník z oblasti automobilového průmyslu.

Stacionární bruska - robot

Na svém pracovišti ve svařovně doposud používal ruční leštičky v pistolovém provedení řady PLU ze standardní nabídky pneumatického nářadí DEPRAG Industrial. Přičemž danou aktivitu na výrobní lince vykonávali dva pracovníci, a to ve třísměnném provozu. Dohromady tak bylo nutné zaměstnat 6 pracovníků.

Zadání zákazníka znělo: nahradit tradiční ruční nářadí stacionárním provedením pro následné upnutí na robota. Cílem celého řešení bylo: nahradit šest pracovníků (dva na každou směnu) dvěma roboty, eliminovat vliv lidského faktoru na kvalitu broušeného dílu, omezit vliv nevhodných hygienických podmínek na lidský organismus a pochopitelně zvýšit produktivitu při pokud možno stejných nebo nižších výrobních nákladech.

Zadání na první pohled vcelku jasné. Činnosti jako svařování, nanášení (nátěrových) hmot nebo přemísťování břemen jsou dnes roboty běžně vykonávané. Ale jak říká obchodní ředitel firmy DEPRAG CZ a.s. Pavel Šilhán: „Při zadání tohoto úkolu bylo nutné nahradit cit člověka při práci s ručním pneumatickým nářadím strojně v závislosti na nerovnosti povrchu, která není u každého dílu konstantní“. Dnes už jsou na trhu k dispozici technologie, které mají vysokou citlivost v závislosti na nerovnosti povrchu při zachování konstantní přítlačné síly. Mají však své vlastní elektronické řízení nezávislé na řízení robota. Požadavkem zákazníka bylo toto řízení eliminovat. Případná porucha a nastavení elektronicky řízeného procesu v době provozu může způsobit dlouhodobou odstávku výroby, která je především v hromadných výrobách nežádoucí - způsobuje vysoké finanční ztráty!

DEPRAG konstrukcePro konstruktéry z technického oddělení firmy DEPRAG CZ a.s. bylo toto zadání velkou výzvou. Zákazník dodal brusivo s definovanými otáčkami, které bude používané pro danou aplikaci. Zbytek práce už byl na pověřeném konstruktérovi firmy DEPRAG CZ a.s. Bylo nezbytné vybrat vhodné stacionární vřeteno s technickými parametry potřebnými pro požadované kvalitativní parametry na opracovávaném dílu zákazníka. Dalším specifikem zadání bylo upnutí vřetena tak, aby nedošlo ke zbytečnému snížení stupňů volnosti robota. Vřeteno přesuvně uložené v upínací hlavě je spojené s pneumatickým válcem, který vytváří osovou sílu brusiva na broušený díl. Přítlak vřetena je regulován prostřednictvím externí údržbové jednotky vybavené manometrem v rozsahu 1,0-6,3 barů. To nahradilo požadovaný přítlak a citlivost lidské ruky bez nutnosti dalšího regulačního obvodu s elektronickým řízením přítlaku. Celá konstrukce tak byla na světě.

Následně byla zpracována 3D technická dokumentace celé speciální brousící hlavy pro  simulaci ve spojení s robotem. Současně na funkčním vzorku v laboratoři firmy DEPRAG CZ a.s. probíhaly testy optimálního přítlaku brusiva s cílem dosáhnout požadovaných kvalitativních parametrů povrchu broušeného dílu.

Následovala výroba prototypu stacionární brousící hlavy pro testy u zákazníka. Nejprve v laboratoři a následně v reálných podmínkách hromadné výroby. Po ověření funkčnosti nové technologie, kvalitativních parametrů a jejich opakovatelnosti bylo provedeno zhodnocení návratnosti investice do celé robotické buňky. Z čistě ekonomického hlediska vyšla návratnost celé investice v horizontu 3 měsíců. Další nespornou výhodou je eliminace lidského faktoru a vlivu nevhodných hygienických podmínek na lidský organismus, která strojní – robotická náhrada přináší.

Stacionární bruska pro upnutí do robota       

Tímto DEPRAG CZ a.s. vstupuje i na pole výrobce zákaznických komponent pro automatizaci výrobních procesů broušení/leštění, které jsou doposud výhradně doménou lidské pracovní síly.

V oblasti automatizace však firma DEPRAG CZ a.s. není žádným nováčkem. Od roku 1998 dodává a zajištuje technickou podporu pro výrobky mateřské společnosti DEPRAG Schulz GmbH & Ko. z německého Ambergu. Distribuce šroubovací techniky, komponent pro automatizaci a pneumatických motorů je zajišťována firmou DEPRAG CZ a.s. v České republice, Slovensku, Polsku, Rumunsku, Bulharsku a v Rusku (v zemích bývalého SSSR).

ISO certificate DEPRAG spojuje mnohaleté zkušenosti s inženýrskými řešeními „šitými“ na míru zákazníkům – což je perfektní pro nespočet oblastí průmyslu. Společnost klade velký důraz na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost práce a je úspěšně certifikována dle ISO 9001. V kombinaci s tradičními hodnotami, špičkovou technologií a nejmodernějšími produkty je firma DEPRAG CZ a.s. připravena pro budoucnost.

 

Více informací naleznete ZDE

 

Kontakt:

Ing. Pavel Šilhán

DEPRAG CZ a.s.

T. G. Masaryka 113

507 81 Lázně Bělohrad

Tel.: +420 493 771 664

Fax: +420 493 771 623

E-mail: p.silhan@deprag.cz