Reklamační formulář

 
Datum vystavení faktury
*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Pokud máte fotografie, či dokumenty (fakturu nebo dodací list) k poškozenému výrobku, nahrajte je. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení. Maximální velikost všech Vašich přiložených souborů 15 MB.
nahrát přílohu
nahrát přílohu
nahrát přílohu
nahrát přílohu

Vyplněním objednávky opravy zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.