Nabídka služeb

 

DEPRAG CZ a.s. nabízí tyto
služby tepelného zpracování:


• Kalení
   - základní, termální, vysokofrekvenční, cementace
   - dokladování průběhu teplot a atmosféry
   - kalení v ochranné ENDO atmosféře
   - max. velikost 500x300x100 mm

• Žíhání
   - ke snížení pnutí, rekrystalizační, na měkko, normalizační
   - max. velikost 1500x800x500 mm

• Popouštění
   - nízkoteplotní, vysokoteplotní

Dále nabízíme:


• Laserové značení
   - max. velikost dílu 100x100 mm

• Tryskání dílů
   - litinovou drtí nebo skleněnými kuličkami

• Černění
   - drobných ocelových dílů

• Protokoly o kvalitě tepelného zpracování (na vyžádání)
   - tvrdost
   - hloubka cementa

• Test bezpečnosti krytu brusek dle normy EN ISO 11148-7
   - ve vlastním zkušebním zařízení
   - vysokorychlostní kamerou  FASTCAM MiniUX100 type 800K-M-8G

 

 

Kontakt:

Jiří Vích, mistr kalírny,
tel. +420 493 771 530, +420 733 726 209, e-mail: j.vich@deprag.cz

 

 

Servisní služby:

  • nastavení krouticího momentu u šroubováku
  • analýza šroubovacího případu
  • kontrola strojní způsobilosti
  • kalibrace
  • analýza výkonu
  • školení
  • údržba
  • uvedení do provozu

     

 

Katalog ke stažení ZDE.

 

V případě zájmu o naše servisní služby kontaktujte, prosím, naše servisní pracovníky:

František Machek, DiS. - servisní technik, tel.: +420 603 828 133, e-mail: f.machek@deprag.cz

David Brzák - servisní technik, tel.: +420 608 190 469, e-mail: d.brzak@deprag.cz

Servis - šroubovací technika - tel.: +420 493 771 506